Luyện thi Nhạc Viện TP Hồ Chí Minh

 

Luyện thi Nhạc Viện Độ tuổi phù hợp Thời lượng khóa học Thời lượng buổi học
Khóa1 Từ 10 tuổi 3 tháng Lớp 1 thầy 1 trò: 60p

Lớp 5-8 bạn: 90p

Học 1 tuần 1 buổi

Khóa 2 Từ 10 tuổi trở lên 3 tháng

 

Khóa 3 Từ 10 tuổi 3 tháng

Liên hệ phòng giáo vụ: 028 38206522

Nhà phân phối và bán lẻ Nhạc Cụ – Âm Thanh – Thiết Bị Phòng Thu – Phụ Kiện