Luyện Thi Chứng Chỉ ABRSM

Luyện Thi Chứng Chỉ ABRSM

*Đối tượng tuyển sinh: Từ 6 tuổi trở lên

*Thời lượng buổi học: 60p/ buổi/ tuần

Học viên có thể lựa chọn lớp 1 kèm 1 hoặc nhóm 3-5 bạn

Nhà phân phối và bán lẻ Nhạc Cụ – Âm Thanh – Thiết Bị Phòng Thu – Phụ Kiện