CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM TẠI VIETNHACCENTER.COM

 

Áp dụng từ: 30/ 6/ 2020

 

1/ Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất: 

  1. 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu):

Trong tháng thứ 1:

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (vietnhaccenter.com sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng).

Hoặc:

Khách hàng trả máy & vietnhaccenter.com hoàn lại tiền với mức giá bằng 70% giá trên hoá đơn.

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12:

Gửi máy để được bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.

Hoặc:

Khách hàng trả sản phẩm và vietnhaccenter.com hoàn lại tiền và thu phí thêm 10% so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 70% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 5% nên mức hoàn tiền sẽ còn 65% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 60%….

 

2/ Sản phẩm KHÔNG lỗi (do không phù hợp nhu cầu khách hàng):

Trong tháng thứ 1:

Hoàn tiền sản phẩm với giá bằng 70% giá trên hóa đơn.

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 6:

Hoàn tiền sản phẩm với mức phí thêm 10% trên tháng thứ 1 (70%).

VD: Tháng thứ 2 nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ thu phí thêm 10% nên mức hoàn tiền sẽ còn 60% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 10% thành 50%….

3/ Sản phẩm lỗi do người sử dụng: 

Không đủ điều kiện bảo hành.

→ Không áp dụng chính sách bảo hành, đổi, trả. Khách hàng chịu phí sửa chữa cho sản phẩm. 

 

Showroom Nhạc Cụ & Âm Thanh Việt Nhạc

Showroom Nhạc Cụ & Âm Thanh Hóa Quang

Trung Tâm Bảo Hành Nhạc Cụ & Âm Thanh Việt Nhạc

(028)38 207436  – (028)38 207 438

Trường Nhạc Hóa Quang

(028)38 206522

112 Điện Biên Phủ – Phường Đa Kao – Quận 1