Chính Sách Kiểm Hàng

Định nghĩa. Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng Vietnhaccenter

Read More »